Żegluj gdzie poniosą marzenia

Radar ARPA – poziom operacyjny

Czy to się przyda?

Coraz więcej jachtów czarterowych w Chorwacji czy Grecji oraz na innych akwenach gdzie pływamy, wyposażonych jest w takie urządzenie jak radar.

Warto wiedzieć jak go obsługiwać, jakie są jego możliwości i do czego można go użyć .

Szkolenie jest realizowane przy współpracy z Akademią Morską w Szczecinie i MOSK/OSBR Kołobrzeg.

Ćwiczenia teoretyczne i praktyczne odbywają się w Miejskim Ośrodku Szkoleniowym w Kołobrzegu.

Kurs zakończony jest egzaminem oraz wydaniem przez Urząd Morski, międzynarodowego świadectwa RADAR/ARPA na poziomie operacyjnym.

 

Przebieg kursu

Podczas szkolenia przekażemy uczestnikom teoretyczne i praktyczne wiadomości w zrozumiały lecz profesjonalny sposób, w zgodzie z obowiązującymi wymogami tj. Konwencją STCW’95, Sekcja A-I/12 oraz kursem modelowym IMO 1.08.

Szkolenie jest kursem specjalistycznym.

Ponad połowę czasu zajęć stanowić będą ćwiczenia praktyczne na symulatorze radarowo-nawigacyjnym. Dzięki temu możliwe będzie poznanie zasad obsługi radaru i ARPA oraz nauka interpretacji obrazu radarowego.

 

Informacje organizacyjne

 • szkolenia RADAR/ARPA trwa 7 dni łącznie.
 • program obejmuje 70 godzin wykładów i ćwiczeń
 • dojazd, wyżywienie oraz noclegi we własnym zakresie
 • termin szkolenia: do ustalenia w zależności od liczby zainteresowanych uczestników
 • koszt szkolenia: 1 100 PLN

Aby zgłosić chęć uczestnictwa, sprawdzić najbliższy termin kursu oraz uzyskać odpowiedzi na wszelkie pytania prosimy o kontakt na adres info@yachtica.pl.

Dalsze wiadomości, opis szkolenia, zakres uzyskanej wiedzy oraz informacje o uprawnieniach dostępne są poniżej.

 

Uprawnienia

Uzyskane po zdanym egzaminie świadectwo RADAR/ARPA na poziomie operacyjnym daje możliwość pełnienia wachty nawigacyjnej na każdym statku. Świadectwo wydawane jest przez Urząd Morski i jest dokumentem międzynarodowym.

 

Ramowy program szkolenia

W czasie zajęć będą omawiane:

 • podstawy prawne instalacji i wykorzystania radarów na statkach morskich
 • podstawowe zasady funkcjonowania radarów morskich
 • różnice w działaniu radarów pracujących w różnych pasmach
 • zasady wykrywania i zobrazowania obiektów
 • budowa oraz zasady i obsługi radaru
 • zakłócenia i zniekształcenia obrazu radarowego
 • skuteczna powierzchnia odbicia i charakterystyka promieniowania obiektu
 • rodzaje obiektów nawodnych
 • wymagane parametry eksploatacyjne radarów nawigacyjnych
 • prawdopodobieństwo wykrycia małych obiektów nawodnych
 • reflektory radarowe – budowa i istota działania
 • zasady sporządzania nakresu i meldunku radarowego
 • wpływ warunków zewnętrznych na możliwości wykrywacze radaru
 • pomoce nakresowe ATA i EPA
 • zasada działania ARPA
 • obsługa ARPA
 • błędy ARPA
 • zasady wykorzystania radaru do zapobiegania zdarzeniom i w nawigacji
 • ćwiczenia praktyczne na symulatorze radarowo-nawigacyjnym

 

Informacje dodatkowe

Wg Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21.06.2005r. w sprawie uznawania, potwierdzenia uznania oraz nadzorowania wyższych szkół morskich i ośrodków szkoleniowych, do przystąpienia do szkolenia RADAR/ARPA jest wymagane ważne świadectwo zdrowia.

Przykład świadectwa międzynarodowego w wersji angielskiej znajduje się po prawej stronie. Jeżeli certyfikat ARPA ma być wykorzystywany do pracy zarobkowej na jachcie wówczas wymagane jest świadectwo zdrowia z uwzględnieniem stanowiska i obowiązków zajmowanych na jachcie wystawiane przez lekarza medycyny pracy z uprawnieniami do wystawiania świadectwa zdrowia dla marynarzy.

Kandydaci na szkolenie zamiast okazywać świadectwo zdrowia mogą również podpisać oświadczenie o stanie swojego zdrowia.

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:

„Oświadczam, że jestem świadomy / świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”
Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

Zakres kursu

Szkolenie obejmuje następujące wiadomości: