Żegluj gdzie poniosą marzenia

Radiooperator SRC

SRC – Świadectwo operatora łączności bliskiego zasięgu.

 

Kurs

Kurs prowadzony jest w Morskim Ośrodku Szkoleniowym w Kołobrzegu.

MOSK został powołany przez Senat Uczelni Akademii Morskiej w Szczecinie.

Morski Ośrodek Szkoleniowy w Kołobrzegu wyposażony jest w najnowocześniejszy sprzęt i sale dydaktyczne a zajęcia prowadzone są przez doświadczonych instruktorów.

 

Program szkolenia

Obejmuje następujące zagadnienia:

 • obsługę radia z przystawką DSC
 • działanie radiopławy EPIRB
 • system NAVTEX
 • transpondery radarowe SART
 • ćwiczenia na symulatorze GMDSS
 • Czas trwania kursu: 2 dni (16 godzin).

Termin: do ustalenia

Cena: 800,00 zł brutto od osoby.

W cenę wliczono: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, lunch, serwis kawowy, nocleg.

 

Świadectwo SRC

Świadectwo operatora łączności bliskiego zasięgu SRC jest szkoleniem skierowanym dla wszystkich osób zajmujących się żeglarstwem zawodowo, bądź rekreacyjnie.

Uprawnienia SRC dają wiedzę jak:

 • prawidłowo posługiwać się radiotelefonami służby morskiej
 • używać poprawnych procedur wzywania pierwszej pomocy
 • nawiązać łączność z inną jednostką pływającą
 • odbierać prognozy pogody
 • zgłosić się wchodząc i wychodząc z portu

Posiadanie licencji SRC jest obowiązkowe – musi je posiadać co najmniej jedna osoba na pokładzie jednostki – nie musi być to prowadzący jednostkę.