Żegluj gdzie poniosą marzenia

ISSA certyfikaty kompetencji

Yachtica Charter należy do Federacji Szkół Żeglarskich ISSA Poland.

To największe w Polsce stowarzyszenie prywatnych szkół i stowarzyszeń żeglarskich o bogatej tradycji szkolenia i wychowania pod żaglami.

Certyfikaty ISSA to potwierdzenie praktycznych umiejętności.

Szkolenie obejmuje różne poziomy wiedzy żeglarskiej. Ważne dla nas są odpowiedzialność i zdrowy rozsądek kursantów.

Certyfikat ISSA można uzyskać na imprezach prowadzonych przez naszych skipperów, którzy posiadają instruktorskie stopnie ISSA oraz uprawnienia do egzaminowania.
Polecemy także kursy Voditelj Brodice – skipper chorwacki.

 

Certyfikaty żeglarskie ISSA

Yacht Crew – wykwalifikowany członek załogi jachtu morskiego

Przeznaczony dla tych, którzy dopiero zaczynają żeglować po morzu. Chcą się uczyć i zgłębiać tajniki żeglarstwa żeby w przyszłości samemu móc prowadzić jachty.

Posiadacz certyfikatu Yacht Crew powinien z zaangażowaniem uczestniczyć w pracach na pokładzie i w obsłudze jachtu morskiego. Nabyte umiejętności będzie mógł wykorzystać przy zdobywaniu kolejnych stopni żeglarskich.

Zakres_wiedzy_Certyfikat_ISSA_Yacht_Crew

 

Inland skipper – sternik śródlądowy

Certyfikat przeznaczony jest dla osób pływających po śródlądziu. Zaświadcza on o biegłości w prowadzeniu jachtów żaglowych.

Mimo braku obowiązku posiadania uprawnień w przypadku jachtów o długości do 7,5 m warto wziąć udział w szkoleniu. Dzięki temu, w krótkim czasie zdobędziecie potrzebną wiedzę i unikniecie częstych błędów.

Zakres_wiedzy_Certyfikat_ISSA_Inladn_Skipper

 

Inshore skipper – podstawowy amatorski stopień skipper

Patent dedykowany dla żeglarza, który jest w stanie samodzielnie poprowadzić jacht morski w ciągu dnia, w obszarze przybrzeżnym.

Osoba mająca takie uprawnienia może wynająć jacht do pływania turystycznego, właściwie na każdym akwenie czarterowym. Powinna sprawnie obsługiwać jacht oraz manewrować na żaglach i silniku.

Zakres_wiedzy_Certyfikat_ISSA_Inshore_Skipper

 

Offshore Skipper – zaawansowany sternik jachtu morskiego

Osoby, które posiadają wiedzę z zakresu żeglarstwa morskiego na poziomie Inshore skipper lecz mają znaczne doświadczenie – to adresaci certyfikatu Offshore skipper.

Skipperzy ci, są biegli w manewrowaniu jachtem na żaglach i na silniku. Pływali, na wiecej niż jednym akwenie (np.: M. Północne, Adriatyk), mają za sobą dłuższe przeloty (60mM) i sprawnie prowadzą nawigację.

 

Master of Sailing Yacht – stopień skippera zawodowego

Stopień zawodowy dla profesjonalnych skipperów, którzy doskonale potrafią manewrować, obsługiwać jacht i jego urządzenia. Wymagana jest perfekcyjna znajomość przepisów i nawigacji.

Konieczne są zdolności interpersonalne i umiejętność kierowania załogą.
Skipper zawodowych to ktoś odpowiedzialny, komu można zaufać, powierzyć sprzęt i innych ludzi.
Wymagana jest duża praktyka oraz ukończenie innych kursów.

 

Certyfikaty motorowodne ISSA

 

ISSA Inland Power Yacht Skipper – Sternik motorowodny

Certyfikat potwierdza umiejętność samodzielnego kierowania łodzią motorową w żegludze rekreacyjnej po wodach śródlądowych i do 2 Mm od brzegu. Daje możliwość holowania narciarza wodnego i pływających sprzętów rekreacyjnych.

Szkolenie obejmuje także prowadzenie skuterów wodnych bez ograniczenia mocy.
Teoria i praktyka odbywa się na łodzi motorowej mogącej płynąć w ślizgu.
Dla osób od 12 roku życia. Wymagane doświadczenie: brak.

 

ISSA Inshore Power Yacht Skipper – Starszy sternik motorowodny

Stopień dostępny po kilkudniowym szkoleniu z teorii i praktyki w żegludze morskiej.
Kandydat musi posiadać wiedzę z zakresu ISSA Inland Power Yacht Skipper oraz mieć ukończone 18 lat.

Certyfikat potwierdza możliwość samodzielnego prowadzenia jachtów motorowych w celach rekreacyjnych:

  • na śródlądziu bez ograniczeń
  • na morzach zamkniętych bez ograniczeń
  • na morzach otwartych i oceanach w pasie 20 Mm od brzegu z wyłączeniem wód pływowych

 

ISSA Offshore Power Yacht Skipper – Morski sternik motorowodny

Jest to certyfikat dla osób doświadczonych w żegludze morskiej, które samodzielne prowadzą jachty morskich oraz żeglują na wodach pływowych.

Wymagania: 18 lat, posiadanie certyfikatów: Inshore Power Yacht Skipper (lub innego odpowiadającego programem), SRC, pierwsza pomoc, safety training.

Stopień ten umożliwia samodzielne prowadzenie jachtów motorowych w żegludze rekreacyjnej bez ograniczeń. Jest to szkolenie teoretyczne w formie wykładów i warsztatów-ćwiczeń oraz weryfikacja stażu.